Goodtechkoncernen
Entreprenader
Industri
Verkstad
Goodtech Environmental Solutions Ab levererar innovativa skräddarsydda lösningar för avloppsreningsverk, vattenverk och till industriella kunder. Vi är experter på att rena vatten, både dricksvatten till våra hem, vatten som släpps ut i våra avlopp samt vattenrening till industrier med höga krav på vattenkvalitet.
Förutom vattenrening levererar Goodtech Environmental Solutions Ab även hela eller delar av biogasanläggningar. I våra biogasanläggningar tar vi tillvara på bland annat restmaterial från avloppsreningsverk, matavfall eller andra biologiskt nedbrytbara material för att utvinna biogas. Den miljövänliga biogasen kan bland annat användas till uppvärmning, elproduktion eller som fordonsgas.
Goodtech Environmental Solutions Ab levererar innovativa skräddarsydda lösningar för avloppsreningsverk, vattenverk och till industriella kunder. Vi är experter på att rena vatten, både dricksvatten till våra hem, vatten som släpps ut i våra avlopp samt vattenrening till industrier med höga krav på vattenkvalitet.
Förutom vattenrening levererar Goodtech Environmental Solutions Ab även hela eller delar av biogasanläggningar. I våra biogasanläggningar tar vi tillvara på bland annat restmaterial från avloppsreningsverk, matavfall eller andra biologiskt nedbrytbara material för att utvinna biogas. Den miljövänliga biogasen kan bland annat användas till uppvärmning, elproduktion eller som fordonsgas.