Entreprenader

Personalen i Goodtech Environmental Solutions Ab har lång erfarenhet av entreprenader inom vatten- och avloppsrening. Vi utför projekt till både kommunala och industriella kunder på den nordiska marknaden.
Våra projekt präglas av vårt stora fokus på miljö och kvalitet. Vi kan ta ansvar från idé till färdig anläggning som inkluderar: 
Utredningar och förstudier.
Processdesign.
Projektering.
Tillverkning.
Projektplanering.
Montage.
Driftsättning.
Färdigställd anläggning.
Goodtech Environmental Solutions Ab har egen verkstad med över 50 års erfarenhet av tillverkning i rostfritt material. Här prefabreicerar vi rörsystem och många av våra specialanpassade produkter. Produkterna skräddarsys utifrån kundens förutsättningar och behov. Dessutom är vi fabrikatsoberoende och levererar utrustning med utgångspunkt i projektspecifika krav och våra kunders önskemål. 

Goodtech Environmental Solutions Ab är en av de ledande aktörerna i Sverige på att uppfylla de behov och krav som ställs på rening av avloppsvatten. En god rening av vårt avloppsvatten är viktigt för att minimera utsläpp i naturen.
Vi utför allt från mindre ombyggnationer av befintliga avloppsreningsverk till helt nya anläggningar. Vi har också erfarenhet av att rena utgående vatten från olika industrier för att tillgodose gällande utsläppskrav. Det kan du läsa mer om här!

I de nordiska länderna förbrukar varje person i genomsnitt ca 150 l vatten per dag. Detta gör dricksvatten till vårt allra viktigaste livsmedel. Goodtech har i tiotals år medverkat i utvecklingen att tillverka bra dricksvatten.
Det största vattenverket vi har byggt renar hela 3 300 liter vatten per sekund. Våra anläggningar använder den reningsteknik som är mest lämpad för varje specifik anläggning, vilket ofta innebär olika former av dosering, filtrering och UV. Vi har också erfarenhet om att rena processvatten till industrier med höga krav på kvalitet och renhet. Det kan du läsa mer om här!

För att minska växthusgaser och användningen av fossila bränslen är biogas ett bra alternativ. Biogas bildas vid nedbrytning av organiskt material från bland annat avloppsreningsverk, jordbruk och mat- och slaktavfall. Förutom biogas bildas även rötslam som används inom jordbruket som ett miljövänligt och ekologiskt gödselmedel.
Goodtech har under många år bidragit till att utveckla och effektivisera biogasanläggningar i Sverige och Norge. Vi levererar system för mottagning och förbehandling av organiskt avfall, hygienisering, gasproduktion, gasrening, värmeåtervinning och behandling av förruttnelserester. Vi tillhandahåller också lösningar för modernisering och effektivisering av befintliga anläggningar.
Vårt fokus för biogasanläggningar är:
Välfungerande och robust anläggning
Stabil drift
Effektiv process med högt biogasutbyte
Reducera lukten från processen.
Låga driftskostnader

Goodtech Environmental Solutions Ab har erfarenhet av att bygga vattenrening till industriella processer. Läs mer om det här!

Entreprenader

Personalen i Goodtech Environmental Solutions Ab har lång erfarenhet av entreprenader inom vatten- och avloppsrening. Vi utför projekt till både kommunala och industriella kunder på den nordiska marknaden.
Våra projekt präglas av vårt stora fokus på miljö och kvalitet. Vi kan ta ansvar från idé till färdig anläggning som inkluderar: 
Utredningar och förstudier.
Processdesign.
Projektering.
Tillverkning.
Projektplanering.
Montage.
Driftsättning.
Färdigställd anläggning.
Goodtech Environmental Solutions Ab har egen verkstad med över 50 års erfarenhet av tillverkning i rostfritt material. Här prefabreicerar vi rörsystem och många av våra specialanpassade produkter. Produkterna skräddarsys utifrån kundens förutsättningar och behov. Dessutom är vi fabrikatsoberoende och levererar utrustning med utgångspunkt i projektspecifika krav och våra kunders önskemål. 

Goodtech Environmental Solutions Ab är en av de ledande aktörerna i Sverige på att uppfylla de behov och krav som ställs på rening av avloppsvatten. En god rening av vårt avloppsvatten är viktigt för att minimera utsläpp i naturen.
Vi utför allt från mindre ombyggnationer av befintliga avloppsreningsverk till helt nya anläggningar. Vi har också erfarenhet av att rena utgående vatten från olika industrier för att tillgodose gällande utsläppskrav. Det kan du läsa mer om här!

I de nordiska länderna förbrukar varje person i genomsnitt ca 150 l vatten per dag. Detta gör dricksvatten till vårt allra viktigaste livsmedel. Goodtech har i tiotals år medverkat i utvecklingen att tillverka bra dricksvatten.
Det största vattenverket vi har byggt renar hela 3 300 liter vatten per sekund. Våra anläggningar använder den reningsteknik som är mest lämpad för varje specifik anläggning, vilket ofta innebär olika former av dosering, filtrering och UV. Vi har också erfarenhet om att rena processvatten till industrier med höga krav på kvalitet och renhet. Det kan du läsa mer om här!

För att minska växthusgaser och användningen av fossila bränslen är biogas ett bra alternativ. Biogas bildas vid nedbrytning av organiskt material från bland annat avloppsreningsverk, jordbruk och mat- och slaktavfall. Förutom biogas bildas även rötslam som används inom jordbruket som ett miljövänligt och ekologiskt gödselmedel.
Goodtech har under många år bidragit till att utveckla och effektivisera biogasanläggningar i Sverige och Norge. Vi levererar system för mottagning och förbehandling av organiskt avfall, hygienisering, gasproduktion, gasrening, värmeåtervinning och behandling av förruttnelserester. Vi tillhandahåller också lösningar för modernisering och effektivisering av befintliga anläggningar.
Vårt fokus för biogasanläggningar är:
Välfungerande och robust anläggning
Stabil drift
Effektiv process med högt biogasutbyte
Reducera lukten från processen.
Låga driftskostnader
Goodtech Environmental Solutions Ab har erfarenhet av att bygga vattenrening till industriella processer. Läs mer om det här!