Om Goodtech Environmental Solutions Ab

Goodtech Environmental Solutions Ab är ett miljöföretag beläget i Mariehamn på Åland. Vi levererar och utvecklar lösningar för rening av vatten och bygger biogasanläggningar på den nordiska marknaden.
Goodtech Environmental Solutions Ab ägs till 100% av den norska börsnoterade teknologikoncernen Goodtech ASA som har ca 400 anställda och omsätter ca 700 MNOK. Koncernen och dess starka position som en ledande aktör på den nordiska marknaden stärker företagets förutsättningar att genomföra större och tekniskt avancerade entreprenader.

Goodtech Environmental Solutions Ab
Godbyvägen 2
22100 Mariehamn
Åland, Finland
office@goodtech.fi
Växel: +358 18 23 100

faktura@goodtech.fi

Ekonomichef, t.f. VD
Robert Karlsson
+358 40 543 2415
robert.karlsson@goodtech.fi

 

Försäljningschef
Kim Wirtanen
+358 457 548 3626
kim.wirtanen@goodtech.fi

Projektchef
Magnus Kalvik
+358 40 081 9074
magnus.kalvik@goodtech.fi