Vattenrening

I de nordiska länderna förbrukar varje person i genomsnitt ca 150 l vatten per dag. Detta gör dricksvatten till vårt allra viktigaste livsmedel. Goodtech Environmental Solutions AB har i tiotals år medverkat i utvecklingen att tillverka bra dricksvatten.
Det största vattenverket vi har byggt renar hela 3 300 liter vatten per sekund. Våra anläggningar använder den reningsteknik som är mest lämpad för varje specifik anläggning, vilket ofta innebär olika former av dosering, filtrering och UV. Goodtech Environmental Solutions AB har också erfarenhet om att rena processvatten till industrier med höga krav på kvalitet och renhet. Det kan du läsa mer om här