Verkstad

Goodtech Environmental Solutions Ab har en egen verkstad i anslutning till kontoret i Mariehamn. Verkstaden har över 50 års erfarenhet av tillverkning i rostfritt material. Här tillverkas de flesta av våra egna specialanpassade produkter. Här tillverkas även prefabricerade rördelar för att få ett snabbt och effektivt montage.
Våra egentillverkade produkter skräddarsys utifrån kundens förutsättningar och behov. Vår styrka är att tillverka specialanpassade unika produkter. Vi har också möjlighet att helbeta många av våra produkter, vilket garanterar en slutprodukt med god korrosionsbeständighet.

Produkter

Flera av de komponenter som används i våra entreprenader tillverkas i vår egen verkstad i Mariehamn. Här tillverkar vi kundanpassade produkter som normalt inte finns hos våra konkurrenter. Vi har många års erfarenhet av att konstruera och tillverka olika typer av produkter. Några av de produkter vi är speciellt stolta över är våra värmeväxlare, avstängningsluckor och trycktankar. Dessa kan du läsa mer om nedan.
Goodtech Environmental Solutions Ab tillverkar kundanpassade slam/vatten-värmeväxlare för olika ändamål. Våra värmeväxlare tillverkas i Goodtech Environmental Solutions Ab:s egen verkstad i Mariehamn. Våra värmeväxlaren designas unikt för varje speciellt fall och beroende på kundens önskemål. Vi anpassar längd, bredd och höjd för att optimera växlarens kapacitet och minimera tryckfall. 
Goodtechs värmeväxlare används i många olika typer av anläggningar, vanligast i avloppsreningsverkens rötningsanläggningar samt i biogasanläggningar. Våra värmeväxlare är konstruerade med hjälp av många års erfarenhet, vilket gör att växlarna håller en hög verkningsgrad. De är dessutom i det närmaste underhållsfria.

Goodtech Environmental Solutions Ab tillverkar skräddarsydda specialluckor som kräver det där lilla extra. Våra luckor brukar framför allt användas där det är höga tryck, för större typer av luckor eller där montageförhållanden till mått eller form är utmanande.  Luckorna kan göras med handmanöver eller manöverdon; pneumatiskt, hydrauliskt eller elektriskt. Elektriskt manövrerade luckor kan fås med regler- eller on/off-funktion.

Goodtechs verkstad i Mariehamn har lång erfarenhet av att tillverka tankar i olika storlekar och med olika tryckklasser.
Goodtech Environmental Solutions Ab har en egen verkstad i anslutning till kontoret i Mariehamn. Verkstaden har över 50 års erfarenhet av tillverkning i rostfritt material. Här tillverkas de flesta av våra egna specialanpassade produkter. Här tillverkas även prefabricerade rördelar för att få ett snabbt och effektivt montage.
Våra egentillverkade produkter skräddarsys utifrån kundens förutsättningar och behov. Vår styrka är att tillverka specialanpassade unika produkter. Vi har också möjlighet att helbeta många av våra produkter, vilket garanterar en slutprodukt med god korrosionsbeständighet.

Produkter

Flera av de komponenter som används i våra entreprenader tillverkas i vår egen verkstad i Mariehamn. Här tillverkar vi kundanpassade produkter som normalt inte finns hos våra konkurrenter. Vi har många års erfarenhet av att konstruera och tillverka olika typer av produkter. Några av de produkter vi är speciellt stolta över är våra värmeväxlare, avstängningsluckor och trycktankar. Dessa kan du läsa mer om nedan.
Goodtech Environmental Solutions Ab tillverkar kundanpassade slam/vatten-värmeväxlare för olika ändamål. Våra värmeväxlare tillverkas i Goodtech Environmental Solutions Ab:s egen verkstad i Mariehamn. Våra värmeväxlaren designas unikt för varje speciellt fall och beroende på kundens önskemål. Vi anpassar längd, bredd och höjd för att optimera växlarens kapacitet och minimera tryckfall. 
Goodtechs värmeväxlare används i många olika typer av anläggningar, vanligast i avloppsreningsverkens rötningsanläggningar samt i biogasanläggningar. Våra värmeväxlare är konstruerade med hjälp av många års erfarenhet, vilket gör att växlarna håller en hög verkningsgrad. De är dessutom i det närmaste underhållsfria.

Goodtech Environmental Solutions Ab tillverkar skräddarsydda specialluckor som kräver det där lilla extra. Våra luckor brukar framför allt användas där det är höga tryck, för större typer av luckor eller där montageförhållanden till mått eller form är utmanande.  Luckorna kan göras med handmanöver eller manöverdon; pneumatiskt, hydrauliskt eller elektriskt. Elektriskt manövrerade luckor kan fås med regler- eller on/off-funktion.

Goodtechs verkstad i Mariehamn har lång erfarenhet av att tillverka tankar i olika storlekar och med olika tryckklasser.